Projekt POIG

dof

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje


Informacja o Projekcie

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

8. Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Tytuł projektu: Internetowa platforma planistyczna i dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Firmą ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA “CASMIR” a jej partnerami i kontrahentami.

Nazwa beneficjenta : ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA “CASMIR”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-133/14-00

Wartość projektu :  299 000,00 zł

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej i budżetu krajowego: 209 300,00 zł

Okres realizacji : lipiec 2014 – marzec 2015

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Opis projektu :

Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Wnioskodawcy i jej partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B zwanego dalej ZSI B2B.  System winien uwzględniać specyfikę branży oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B pomiędzy ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA “CASMIR” i jej partnerami.

System obejmuje cały zakres działalności Firmy Wnioskodawcy czyli we wszystkich obszarach od obszaru zamówień i produkcji po obszary sprzedaży, dystrybucji oraz obsługi formalnej i biznesowej procesu sprzedaży w specyficznej branży Beneficjenta.

Celem projektu jest usprawnienia przepływu informacji pomiędzy Beneficjentem a klientami, automatyzacja przebiegu części procesów i wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzonych działań.

System B2B, eksploatowany przez Beneficjenta, umożliwia pracownikom i klientom obsługę nadchodzących zgłoszeń klientów niezależnie od kanału dystrybucji (mail, faks, telefon, poczta, kontakt osobisty), zautomatyzowane prowadzenie kampanii sprzedaż, zliczanie statystyk dotyczących parametrów ilościowych i jakościowych pracy, planowania produkcji, analizy ilościowej i wartościowej produkcji, raportowanie na poziomie operacyjnym i zarządczym.

 

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytania ofertowe związane w projektem:


ZAPYTANIE 1 – zapytanie ofertowe dot  ZSI B2B-OBSZAR DYSTRYBUCJA i PRODUKCJA
ZAPYTANIE 2 – zapytanie ofertowe dot ZSI B2B – OBSZAR OBROT TOWAROWY i EDI